• הזרם מתגבר: שני ניגונים נוספים לקראת י"א ניסן • להאזנה

    בתוך שלושים יום קודם יום הבהיר י"א ניסן, אנו שמחים להגיש שני ניגונים נוספים לרגל יום הולדתו הקי"ט של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על קאפיטל ק"כ בתהילים • ניגון מאת ר׳ לוי גולדשטיין, פוסטוויל, איווה. ניגון נוסף מאת הרב שרגא נתן והת' שמואל בצלאל דהן • ניתן לשלוח ניגונים למייל – info770@gmail.com • האזינו