• לרגל ח"י אלול: אחיה אלורו בעיבוד מיוחד ל"אימתי" • האזינו

    הבעל שם טוב מספר באחת מאגרותיו כי בראש השנה עשה 'עליית נשמה', והגיע עד היכלו של המשיח, ושאלו: "אימתי קאתי מר?" – מתי יבוא כבודו? ענה לו המשיח: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" • לקראת יום הבהיר ח"י אלול, יום הולדתם של שני המאורות הגדולים וכן יום שבו התגלה אחיה השילוני לבעש"ט וגם אמר לו להתגלות. הפסנתרן הנודע אחיה אשר כהן אלורו פותח בביצוע של סדרת ניגוני חב"ד – ניגון בשבוע, בפרשנות אישית ומעניינת • צילום: אוריאל בן יצחק • אימתי – האזינו