• מעורר: הניגון שהגיע מגן עדן

    כעשר שנים לאחר פטירתו של המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה, תלמידו ר׳ אליהו לייב רבקין שהיה בעל מנגן מפורסם והתגורר בכפר חב״ד, חלם שהוא יושב בהתוועדות יחד עם ר׳ שלמה חיים, כשלפתע פנה אליו וביקש ממנו להתחיל ניגון, ור׳ אליהו התחיל לנגן ניגון לא מוכר. כשהתעורר ר׳ אליהו משנתו נזכר בניגון וקרא לו ׳ניגון המשפיע׳ על שם המאורע • האזינו