• מיוחד ומרומם: הניגון הגדול של רבי הלל מפאריטש

    לרגל היום הגדול י״ט וכ׳ כסלו ראש השנה לחסידות, פרוייקט ׳געגועים׳ ניגוני חב״ד שמח להגיש את הניגון הגדול לר׳ הלל מפאריטש. ניגון זה חובר על ידי ר׳ הלל מפאריטש שהיה מגדולי החסידים בשושלת חסידות חב"ד. צדיק ולמדן עצום. היה אב בית דין בעיר בוברויסק, חיבר ספרי חסידות רבים והגה בתורה יומם ולילה • האזינו