• שלושה ניגונים חדשים על הקאפיטל החדש

    עוד ועוד ניגונים זורמים למערכת, וכעת אנו שמחים לפרסם שלושה ניגונים על קאפיטל קי"ט בתהלים, מאת הרב משה זאב פיזם – שליח בשדרות, מאת הרב בערל פאשטר – משפיע בתות"ל ברינוא, ומאת שניאור זלמן בן שמואל • להאזנה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array