• התחרות בעיצומה: 4 ניגונים נוספים על קאפיטל קכ"ג

    לקראת י"א ניסן, אנו שמחים להגיש ארבעה ניגונים נוספים שהגיעו למערכת מרכז החדשות החב"די – חב"ד אינפו לרגל יום הולדתו הקכ"ב של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על קאפיטל קכ"ג בתהילים, מאת הת' ישראל וובר, הת' יוסף כהן, התמימים דישי"ג ליובאוויטש בית שמש והתמימים דש"ג ישיבת תות"ל רוצ'סטר • להאזנה