• לקראת י"א ניסן: הת' מוטי קליינבערג ממוסקבה בניגון חדש

    לקראת י"א ניסן, אנו שמחים להגיש ניגון נוסף שהגיע למערכת מרכז החדשות החב"די – חב"ד אינפו לרגל יום הולדתו הקכ"ב של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על קאפיטל קכ"ג בתהילים, מאת הת' מוטי קליינבערג, תות"ל מוסקבה • להאזנה