• נחלת הר חב"ד: כינוס הקהל לחזק לימוד ספר ה'דבר מלכות'

    אמש התקיים כינוס הקהל מרשים בנחלת הר חב"ד לחזק לימוד הספר דבר מלכות חידושים וביאורים בהלכות מלכים פרקים יא-יב. בהשתתפות המד"א הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, הרב שד"ב כהן ראש ישיבת תות"ל נחל'ה, המשפיע הרב מיכאל מישולבין, הרב בן ציון ירוסלבסקי, מו"צ בנחל'ה, הרב שבתאי ווינטרוב, ומלקט הספר הרב מנחם מענדל עזאגווי לדיווח המלא ולתמונות