• החידודון היומי: איזה "הצגה" יעשה ה' לצדיקים לעתיד לבוא?

    לרגל תשעת הימים, אנו מגישים לגולשים סדרת שאלות בנושא בית המקדש בגאולה על פי המקורות מתוך התוכנית הפופולרית ברדיו קול ברמה 'חידודון' בהגשת שר השמחה ר' עמי מימון • והפעם: איך יקומו המתים שנקברו בחוץ לארץ? מי יוליך את מתי חוץ לארץ לארץ ישראל? איזה "הצגה" יעשה הקב"ה לצדיקים לעתיד לבוא? ועוד • חידון יומי מיוחד נושא פרסים • לחידודון היומי