• לדברך יחלתי! • מתאחדים בלימוד דבר מלכות ויקהל

    כלל חסידי חב"ד, אנשים נשים וטף מתאחדים בלימוד דבר מלכות שבת פרשת ויקהל תשנ"ב – השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לעת-עתה מהרבי מה"מ, תובעים ומביאים את ההתגלות בפועל ממש ומקבלים תורה חדשה מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את השיחה, בתוספת יומן, שיעורים וביאורים לכל הפרטים