• נזכרים ונעשים: ההתעוררות לקבלת המלכות בחורף תשנ"ב

    חורף תשנ"ב התאפיין בשיחות מיוחדות שנשאו בתוכם ביטויים ותכנים נפלאים בקשר להתגלותו של נשיא הדור כמלך המשיח. לצד זאת עודד הרבי באותם הימים בתשובות ומענות מיוחדות את החסידים שפעלו במבצע קבלת מלכותו של הרבי כמלך המשיח • 'ועד חיילי בית דוד' מגיש תיעוד של צילומי ה'פאקסים' הנדירים שהציתו את אש הבשורה לכתבה המלאה