• רק לפקוח את העינים • בחן את עצמך על הדבר מלכות

    מה מסמלת השכיבה של יעקב אבינו במקום המקדש? ומה הוא פעל ב”ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו”? מהי המעלה בכך שצדיק נולד ונפטר באותו יום? ומה ההבדל בין תורת אדמו”ר האמצעי לתורת אדמו”ר הצ”צ? • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש מבחן (אמריקאי) על דבר מלכות ויצא, בו תוכלו לבחון את עצמכם על הבנת וזכירת השיחה, ואף לגלות בקיאות בהערות • לכל הפרטים