• השבוע לפני שלושים שנה: ‘יחי’ בשיחת השבוע

    עם תחילתו של חודש כסלו, כאשר חזרו השלוחים מכינוס השלוחים בשנת תשנ”ג, והיו נסערים לפרסום הבשורה המרגשת מהנעשה ב-770 אשר הרבי מלך המשיח נגלה אל הציבור מידי יום ומעודד את שירת החסידים “יחי אדוננו”, חילצו חושים גם במערכת ‘שיחת השבוע’ ודיווחו את הידיעה המרעישה • לסיפור המלא