• הרבי הבהיר הכל: קונטרס ראש חודש כסלו תשנ"ג

    משאלתו הקדושה של הרבי מלך המשיח שהחסידים ילמדו בעיון ודקדוק את המאמרים האחרונים, מעוררת כל אחד ואחד מהחסידים להוסיף חיות בלימוד הקונטרס המוגה האחרון עד כה לראש חודש כסלו, שהרבי הוציא לפרסום בשנת תשנ"ג • במאמר האחרון הרבי הבהיר את הכל • מערכת 'לחלוחית גאולתית' שמחה להגיש את הקובץ • לקריאה והורדה

וידאו