• ראש חודש כסלו – ראש חודש של גאולה

    "בראש חודש כסלו מודגש ענין הגאולה ("שהם עתידים להתחדש כמותה") באופן נעלה יותר מאשר בכל ראש חודש" "חודש כסלו נקרא "חודש הגאולה", החל מראש-חודש כסלו (שכולל כל ימי החודש), "ראש חודש של גאולה"" לרגל יום הבהיר ראש חודש כסלו, מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א – דבר מלכות תולדות, בה מבואר מהות היום, ובנוסף ציטוט מהשיחה מעוצב ומוכן להורדה ולפרסום • לכל הפרטים