• בואו להתוועד ביחד בשבת שכולה משיח • כל הפרטים

    בארגון מטה משיח בארה"ק שמחים לבשר לאנ"ש על פתיחת רישום למעוניינים להשתתף בשבת שכולה משיח למשפחות, בה מובטחת חוויה גאולתית לכל המשפחה, יחד עם מאות חסידים וברוב שפע גשמי כשהכל חדור ומוביל לקבלת פני משיח צדקנו, כהכנה ליום הגדול י' שבט • לכל הפרטים