• י"ז תמוז שחל להיות בימות המשיח: גליון 'הזמן גרמא' ה-60

    אנו שמחים להגיש גליון מיוחד ומרתק בענייני גאולה ומשיח – הענין הכי עיקרי שהזמן גרמא • בגליון: לוח זמנים מפורט בקשר לשיחות תענית שבעה עשר בתמוז (נדחה) ה'תנש"א, תגובתו של הרבי הריי"ץ על דברי הרבי ש"ברחוב מדברים שהרבי החליט על עצמו שהוא המשיח", נאום של הרב שלמה זלמן מאייעסקי על הצורך 'להסתכל כמו חסיד', ועוד • לקריאה והורדה