• יום היארצייט של הרב מארלאו: יחסו החם לפרסום זהות משיח

    אמונתו הלוהטת בענייני משיח וגאולה של הרב יהודה קלמן מארלאו ע"ה ידועה בפי כל. לאחר ג' תמוז היה מחלוצי החבורה שהבעירו את ענייני הגאולה וזהותו של מלך המשיח בקרב החסידים, בנאומיו המרגשים, בפסקיו הברורים, ובהליכותיו שביטאו זאת מעל לכל. היום לרגל היארצייט מוגשת אפיזודה מעניינת המתווספת לשרשרת העובדות המעידות על כך • לכתבה המלאה