• קמפיין עולמי: קידוש לבנה לזירוז הגאולה – בחודש הגאולה

    במוצש"ק זו ייערכו מעמדי "קידוש לבנה" – בכוונה מיוחדת לזירוז הגאולה. ובפרט שחודש כסלו הוא חודש הגאולה. בו נגאל בית המקדש השני מהיוונים ובו גם "חג הגאולה" של הרבי האמצעי – י' כסלו,  ואדמו"ר הזקן – י"ט כסלו ועוד ענייני גאולה. משתדלים לעשות זאת במוצאי שבת כי אז לבושים בבגדים המהודרים של השבת, הנחשבת ליום גאולה, ואז גם שרויים בשמחה – עניין הנוגע וחשוב לקידוש לבנה. הבה נזדרז כולנו למצווה חשובה זו בהיותה נותנת כוח למלך המשיח הבא מזרע דוד המלך • לפרטי המבצע

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array