• יומן וידאו מהאירועים ההיסטוריים בט"ו אייר תנש"א

    ביום ט"ו לחודש אייר תנש"א עודד הרבי מלך המשיח שליט"א לראשונה לעיני המצלמות את הכרזת ושירת יחי אדוננו וחילק לכל אחד ואחת קונטרס דבר מלכות בעניני גאולה ומשיח. את"ה העולמי מגיש את הוידיאו מאותם רגעים מיוחדים. והימים האלה נזכרים ונעשים – להתעוררות מחודשת ב'יחי אדוננו' ובלימוד עניני גאולה ומשיח, ולהבאת הגאולה בפועל ממש! • לצפיה בוידאו