• ט"ו אייר: חלוקת הדבר מלכות ועידודי יחי אדוננו • יומן מרתק

    והימים האלה נזכרים ונעשים: בט"ו אייר תנש"א, הרבי מלך המשיח שליט"א חילק קונטרס "דבר מלכות" בעניני גאולה ומשיח לכאו"א, ועודד בחוזק רב את שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" (לראשונה עידוד מצולם) • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש יומן מפורט ומרתק לקריאה והדפסה • לסיפור המלא