• מבצע יש נביא בישראל – הרישום בעיצומו

    יש נביא בישראל, ונבואתו העיקרית – הנה זה משיח בא! • מטה לימוד הדבר מלכות יצא במבצע ללימוד דבר מלכות שופטים תנש"א, וקיום ההוראה לפרסם לכל אנשי הדור שזכינו לשופט יועץ ונביא דורנו, ואת נבואת הגאולה • בעז"ה תתקיים הגרלה בין המשתתפים • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array