• להורדה: דבר מלכות מבואר לפ' כי תשא

    לקראת שבת פרשת כי-תשא, אנו מגישים "דבר מלכות מבואר", על שיחת ש"פ כי תשא תשנ"ב. בחוברת מופיע ביאור בדרך אפשר המיוסד על המקורות המצויינים בשיחה, כאשר בין לבין משולבות מילות קישור להבנת מהלך הסעיף והענין, ולצד זאת מופיע גם מבוא לשיחה ומדור ביאורי הערות • להורדת הדבר מלכות