• "צריך להיות פשוט אצלינו שהרבי מתגלה היום!" • מרומם

    בשיחה התוועדותית מיוחדת כהכנה לקראת ג' תמוז, מספר הרב בנימין גנדל, משפיע בישיבת חח"ל צפת הקטנה, על תגובותיו כילד נוכח אירוע יום ג' תמוז, על תגובתו של חסיד מחסידי פולין שלמד 'דבר מלכות' והשתנה, ועל התשוקה להתגלות של הרבי אצל ילדי השלוחים שהופתעו והתאכזבו • וגם: העצה לחיות 'דבר מלכות' באמת • לקריאה