• כל הפרטים חדורים במשיח! • ציטוטים מהדבר מלכות להפצה

    "..הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!" • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש ציטוטים מדבר מלכות חיי שרה מעוצבים ומוכנים לפרסום והפצה