• 75% כבר לקחו אחריות: לא משאירים את המשפחה לבד!

    הקמפיין למען משפחתו של המשפיע הרב זלמן נוטיק ע"ה, הגיע כבר ל75% מהיעד שהוקצב מראש. אלפים מאנ"ש נרתמו עד כה על מנת לסייע למשפחה. ארגון כולל חב"ד שפתח קרן עבור המשפחה קורא לאנ"ש לסייע להם על מנת להעמיד את האלמנה והיתומים על רגליהם בשנים הבאות • לתרומה לחץ כאן