• הצדקה הגדולה ביותר: 'פדיון כפרות' לפדיון שבויים

    תחשבו רגע על הנשים היהודיות שנמצאות שם לבד, שבויות בכפרים הערביים. תחשבו על הילדים שלהן שגדלים כמוסלמים. תחשבו על יום הכיפורים שלהם. הן צמות בלי שאף אחד יידע? הם מתפללים יחד בסתר? מה שבטוח, הן מבקשות מבורא עולם שיחוס עליהן ועל הילדים שלהן. שישמור עליהם מהסבל והייסורים היומיומיים • אנחנו חייבים לעזור להם

וידאו