• הצצה לבית משיח: ה'דבר מלכות' שמחולל מהפכה

    "מיסודות שיטת ליובאוויטש בעבודת הכלל" כשהרבי מבקש פרטים על ידיעות ששמע 'מאחורי הפרגוד', זכרונות מעבר למסך הרב פרופ' מענדל קריצ'בסקי מספר על חיי מסירות נפש מאחורי מסך הברזל, ה'דבר מלכות' שמחולל מהפכה בעולם החרדי אפיזודות מרתקות ממסע הפרסום הנרחב בעולם החרדי ועוד מגוון מדורים מרתקים • להצצה למגזין