• מכתב הרבנים הנסער לאחר כ"ז אד"ר

    בימים שלאחר כ"ז אד"ר תשנ"ב הוציאו כלל גופי הרבנות החב"דים בארץ ובעולם מכתב ובו קריאה ברורה להחזק באמונה בנבואתו של הרבי ש"הנה זה משיח בא" בפרסומה ובלימוד עניני משיח וגאולה על מנת לזרז את רפואתו והתגלותו של הרבי מלך המשיח שליט"א • למכתב המלא