• "למה הרבי מה"מ לא ראה את המקוה?" • נפלאות במעלות

    סיפורו המופלא והשמיימי של מקוה חב"ד במעלות, שהתחיל לפני כשלוש שנים בחלום מיוחד מהרבי מלך המשיח שליט"א לשליח הרב יגאל כספי, המשיך במענות באגרות קודש, ומסתיים בימים אלו ניסים ונפלאות • מאת שניאור זלמן נוימן, מגזין בית משיח • לקריאה