• "בעקבות בניית הדגם נהייתי מכור לבית המקדש" • ראיון

    בעקבות שיעור בהלכות בית הבחירה, עמל עופר נדב במשך חודשים על בניית דגם גדול ומפואר של בית המקדש, וכשסיים, אמר לו א' הבחורים: 'למה שלא תביא את זה לרבי?' • מכאן החל מסע של ניסים ונפלאות – מהזכייה בלוטו בסכום הכרטיס, ועד פקיד המכס שוויתר על התשלום כששמע שהדגם נועד עבור הרבי מה"מ • מאת שניאור זלמן נוימן • לקריאה

וידאו