• “חוק ‘מיהו יהודי’ יתוקן אחרי הקמת הממשלה”

    פרסום ראשון של מכתב מהרבי בנושא ‘מיהו יהודי’ אגרת ששיגר הרבי לכתב עיתון ‘הארץ’ בנושא הגיור, שליחות ‘פנימית’ חדורה משיח הרב לוי וגיטי דורון מספרים על שליחות חדורה בנקודה העיקרית, “תיקון חוק ‘מיהו יהודי’ מיד אחרי הקמת הממשלה” ח”כ אורית סטרוק עונה לשאלות נוקבות, וגם; מדור חדש – גלויה מן העבר כל זה ועוד במגזין בית משיח