• פאנל מרתק בתות"ל נתניה: "תגיעו! הרבי עומד להתגלות"

    ששה לילות ארוכים של קבלת 'יחידות' ומה אמר הרבי בלילה השישי בשעה 2:10 בבוקר לנער בן 17? • הפעם הראשונה בה יצא הרבי עם ראשי התיבות של משיח לפני שנים… • כך הגיבו הבחורים שעה שהרבי נכנס פתאום באמצע 'סדר' הלימודים, והחל להתכונן לתפילת ערבית • לקט זכרונות רוויי רגש של בחורי הקבוצה משנת תשמ"ב • לכתבה המלאה