• לילה קייצי ביקטרינוסלב • סיפור מטלטל ואקטואלי

    "כאשר הגיע ר' שמחה לשלב זה של הסיפור, התרגש מאד. עיניו ברקו וכל עצמותיו אמרו התפעלות בל תתואר. היה ניכר כי הוא חי את הרגעים הללו מחדש" • סיפור מטלטל ואקטואלי לכבוד ח"י ניסן, שגיבורי הסיפור שלו הם של הרה"ק רבי לוי יצחק, ובנו הגדול כ"ק אדמו"ר מה"מ, בעלי השמחה של היום, שמתפרסם כאן ב'מגזין פסחב"ד אינפו', מאת הרב משה אורנשטיין, ראש ישיבת תות"ל נתניה • לסיפור המלא