• 100 שנה להסתלקות אדמו"ר הרש"ב • כך הועבר ה'ציון'

    ביום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הרש"ב, במהלך הקבורה מינה אדמו"ר הריי"צ בית דין, בפניהם הצהיר כי הרשות בידו להעביר את ה'ציון', כפי שסיפר הרב משה דובער ריבקין • "כשבאו לבית הקברות העמידו המיטה אצל הקבר, ובעת שהורידו גופו הק' אל הקבר… שיהיה הרשות בידו לפנות עצמות הקדושים". ואכן ה'ציון' הועבר ממקומו • ר' שניאור זלמן ברגר, בתחקיר מיוחד • לכתבה המלאה

וידאו