• חסידים ואומות העולם: כך חיים היהודים בפוסטוויל

    מעשה בעיירה נידחת של גויים בריאי בשר במדינה שקורין איווה, ארה"ב, אשר הפכה במצוותו של גביר אחד למקום מושב לחסידים, ששחטו בקר ועופות כדי להאכיל פיות המוני עמך בית ישראל • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array