• לדאוג להחדרת 'משיח' בכל פעילות ומבצע • ראיון עם הרב אופן

    לאחר יותר משנה שהרבי בעצמו פירסם לעולם כולו שהוא מלך המשיח – אין לך "מעשה רב" גדול יותר מזה. לא מדובר על פעם חד-פעמית, שעדיין יכול מישהו לבוא ולטעון שהייתה זאת "עת רצון". מדובר על שנה שלימה, וכמעט כל יום יוצא הרבי, לעיתים אף פעמיים ביום, ומפרסם לעולם כולו שהוא המלך המשיח • ראיון עם הרב יוסף יצחק אופן • לקריאה