• תמונת היום

    כמיטב המסורת, תלמידי התמימים ד'קבוצה' ה'תשפ"ג נעמדו בחזית בית חיינו-770, לתמונה המסורתית השנתית של תלמידי ה'קבוצה', כשבמרכזה ראש הישיבה הרב שניאור זלמן לבקובסקי, חברי הנהלת 'איגוד תלמידי הקבוצה', רבני וצוות ישיבת תות"ל המרכזית • צילום: דוב בער הכטמןלהורדת התמונה באיכות מלאה