• תמונת היום

    הרב שמואל גרייזמאן משלוחי הרבי לארץ הקודש ויו"ר הועד לכתיבת ספר התורה של ילדי ישראל (שהגיע במיוחד לניחום אבלים אצל משפחת הארליג) נצפה בדרכו חזרה לארה"ק בדוכן חב"ד בשדה התעופה jfk בהנהלתו של השליח הרב יוסי ראפ ברישום אותיות בספר התורה לילדי ישראל.