• התמימים מתות"ל נתניה חזרו על מאמר בריגה שנאמר לפני 94 שנה

    למלון זה 'קומרס' בריגה, הגיע הרבי הריי"צ לקראת שבת פרשת נח תפר"ח, לאחר יציאתו מרוסיה. הרבי אמר וכתב שם את המאמר ד"ה "צהר תעשה לתיבה". תלמידי ישיבת תות"ל נתניה, הגיעו לפני קרוב לשנתיים לריגה במסגרת מסע בעקבות נישואי הרבי והרבנית (בריגה התקיים האויפרוף). במסגרת המסע התמימים הגיעו למלון זה ולמדו בעיון את המאמר שנאמר במקום • לתמונה נוספת