• הרב אשכנזי • מילדות ועד השנים האחרונות

    במשך השנים התקבצו אצלי תמונות מרתקות המספרות את סיפור חייו של הרב אשכנזי, ולאחר פטירתו בני משפחתו ואחרים דאגו להשביח את אוצר התמונות ומתוך. המאגר נדלו תמונות היסטוריות וגם מהשנים האחרונות, המספרות את תולדות הרב מרדכי אשכנזי רבו של כפר חב"ד וחבר בית דין רבני חב"ד • לתמונות