• להורדה: תשורה מיוחדת מההתוועדות המרכזית בבית חיינו

    במהלך ההתוועדות המרכזית ב770 לרגל יום קבלת הנשיאות, חולקה תשורה נדירה ומיוחדת בה מתפרסם מכתב של הרבי מה"מ חלקו בפרסום ראשון בנושא המטלטל את אנ"ש בשכונה בזמן האחרון, בעניין שלילת עירוב עירונילקריאה והורדה

    צילום רקע קראון הייטס: ישראל ברדוגו