• אתר מיוחד לתיאום מנינים לעשרת הדברות בשבועות

    על מנת שכל תושבי השכונה, אנשים נשים וטף, יוכלו לשמוע את עשרת הדברות בחג השבועות, גם במצב בו צריכים לקיים מנינים רבים כדי להימנע מהצטופפות קהל רב, הושק אתר בו מרוכזים כל המנינים בשכונת קראון הייטס, וכך תינתן לכולם ההזדמנות • לכניסה לאתר