• לקראת דיון בבית המשפט: רבני השכונה בקריאה דחופה לתפילה

    לקראת דיון קריטי בבית המשפט, היום (חמישי) אודות התערבות ממשלתית בחינוך הילדים במוסדות חב"ד בקראון הייטס, רבני השכונה וחברי הבד"צ, הרב אברהם אזדאבא והרב יוסף ישעי' ברוין, פונים במכתב זעקה וקריאה דחופה לאנ"ש בשכונה: לקבוע יום זה לתורה ותפילה למניעת הקטרוג • למכתב המלא

    צילום ארכיון: ישראל ברדוגו