• תיעוד מהקמפוס: מפקדי שבת צ"ה בערב הכשרה והכנה

    במפקדת תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש נמצאים כעת בהכנות אחרונות לקראת השבת השנתית – שבת צבאות השם. השבת מיועדת לחיילים החברים בתוכנית ‘קבלת המלכות' של סניפי צבאות השם ותתקיים השנה בשני קמפוסים מפוארים במקביל • צלם השבת דוב בער הכטמן תיעד את הכשרת עשרות המפקדים טרם השבת ומגיש תיעוד נרחב