• צבאות השם: חודש אדר ב' שמח בסניפים

    חודש מלא וגדוש עובר על הילדים שלכם – חיילי צבאות השם בבסיסים הפזורים בכל רחבי הארץ, הלא הם סניפי צבאות השם • 'מלחמת ופרצת', מאות חיילים שעלו בדרגה החודש בכל רחבי הארץ וכמובן איך לא, מבצע פורים גדול במהלכו החיילים יצאו למבצעים • הצצה לפעילות הסניפים