• שתי שאלות, תשובה אחת ומסר לחיים! • הרב מנחם ישראלי

    איך זה שיעקב בחיר האבות התחתן עם שני אחיות? הרי יודעים אנו את מאמר חז”ל “קיימו האבות כל התורה”, והרי התורה אסרה עלינו להתחתן עם שני אחיות • יעקב לא מוכן להדר על חשבון מצוה מוסרית אנושית. אם תרצו ניסוח דומה: יעקב לא מוכן להדר על חשבון הזולת • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את טורו השבועי של המוהל הרב מנחם ישראלי על הפרשה • לטור המלא