• בריחת האסירים הבטחוניים • פרשנות

    נכון לרגע כתיבת שורות אלה (מוצאי החג), ששת האסירים שברחו עדיין לא נתפסו. כיצד התאפשרה חפירת המנהרה בכלא שבו נמצאים אסירים "בטחוניים" שהינם למעשה מחבלים מסוכנים, הרי האבטחה בכלא כזה אמורה להיות חזקה ביותר, ואמורות להיות בו ביקורות רבות, מצלמות בכל פינה, מכשירי האזנה ועוד ועוד? • הרב אבישי אפרגון בטור מרתק • לטור המלא