• "וכל הקרוב אל משכן ה'": למהותה של התקשרות בתקופתנו

    אחת הבעיות העיקריות שיש לי עם שימוש במסר של "יתיר מבחיוהי" מתוך סימן כ"ז באגרת הקודש על מנת לתאר את מצבנו לאחר ג' תמוז הוא המשפט האחרון באגרת הקודש (לפני הביאור): "וכל הקרוב קרוב אל משכן ה' בחייו – קודם לברכה" – משפט שעורך הבחנה ברורה בין התקשרות לצדיק לפני ולאחרי הסתלקותו • השליח הרב לוי ליברוב בטור דעה לרגל ג' תמוז • לטור המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array