• שלא תשתכח בשורה מישראל

    בש"פ משפטים תנש"א, הודיע לנו הרבי כי "המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה" וכעת "צריכה רק להיות קבלת מלכותו על ידי העם". בדוגמת רבי חייא ואבנר בן נר – זכינו בדורנו לחסידים אכפתיים הפועלים בהתמסרות עילאית לפרסום המשיח ובשורתו במרחב הציבורי • זו הנוסחה: אחד שאכפת לו באמת, לוקח אחריות ומתמסר בפועל בעצמו לעבודה קשה – עד להשגת המטרה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array